logo
logo

Etken Maddesi

Etken Maddesi


Albit’in etken maddesi bir mikrobiyal biopolimer olan PHB (Poli-β-hidroksibütirat)’dir. PHB yararlı toprak bakterilerinin doğal depolama bileşiğidir(Bitkilerde nişasta ve hayvanlardaki yağ ve glikojen gibi).

PHB’yi kuru biokütlesi %77 PHB içeren toprak bakterisi olan Bacillus megaterium’dan elde ediyoruz. Bitkilerde fizyolojik olarak aktif hale gelmesini ise, depolimeraz ve başka enzimler salgılayarak PHB’yi oligormer,  β-aminobütirat şekline dönüştüren ve PHB sentezini arttırmayı sağlayan Pseudomonas aureofaciens bakterileri sayesinde gerçekleştiriyoruz. Ayrıca Albit’in içeriğinde PHB’i stabilize etmek, PHB etkinliğini yaklaşık 10 kat arttırmak ve bitkilerin ilk besin ihtiyacını karşılamak amacı ile özel bir karışım olan; magnezyum sülfat, dipotasyum fosfat, potasyum nitrat, üre ve makro mikro elementler bulunmaktadır.