logo
logo

Eylem Mekanizması

Eylem Mekanizması


Albit'in çalışma mekanizması, bitkilerin doğal koruyucu reaksiyonlarının uyarılmasına dayanmaktadır. Albit, bir antioksidan enzim kompleksinin (süperoksit dismutaz, dehidroaskorbat reduktaz ve glutatyon reduktaz) ekspresyonunu aktive eden bitkinin NADPH oksidaz reseptörleri ile etkileşir.

Albit tarafından uyarılan NADPH oksidaz aktivasyonu da salisilik asidin sentezini indükler, edinilen sistemik direnç yoluyla bitkilere karşı hastalıkları immünize eden oldukça aktif bir sinyalleşme bileşiği oluşur. Bunun sonucunda Albit ile muamele edilen bitkiler, herbisit, insektisit, fungisit gibi pestisit ilaçları, kuraklık, aşırı sıcaklıklar, don, kimyasal toprak kirliliği, tuzlanma ve diğerlerinin neden olduğu strese karşı daha fazla direnç kazanırlar.

Albit ile etkileşime giren bitkilerin strese karşı dayanıklılığının göstergesi, yüksek klorofil içeriğidir.