logo
logo

Kuraklık Direnci

Kuraklık Direnci


Bitkilerin yüksek sıcaklıklara dayanma kapasitesi, ısı direnci indeksi ile belirlenir. Albit kullanımı, kontrol numunelerine (transpirasyon şiddeti hariç) kıyasla, belirtilen tüm ısı direnci parametrelerini güvenilir şekilde arttırır. Yapılan tüm testlerde elde edilen ısı direncinin değerlendirilmesinin sonuçları aşağıdaki gibidir:

 

       parametre                                                                          değişim oranları  ­­

Su tutma kapasitesi                                                          % 4 – 28 oranında artma

Yapraklarda su içeriği                                                      % 7 – 10 oranında artma

Ter yoğunluğu                                                                   % 31 - 66 oranında azalma

Isı direnci                                                                            % 18 - 60 oranında artma

 

Kuraklığa karşı bir başka önemli tolerans mekanizması, Albit uygulanan bitki yapraklarındaki askorbik asit içeriğinin % 6 ila% 40 oranında artmasıdır. Askorbik asit bitki organizmasının evrensel oksit indirgeyici bir molekülüdür ve yüksek konsantrasyonlarda bitkilerin kuraklığa karşı direncini arttırabilir.

Denemelerin sonuçlarına göre, Albit'in kuraklık koşullarında bol miktarda ürün sağlama yeteneği, sadece kuraklık direncinin biyokimyasal mekanizmalarının (ısı direnci, su tutma kapasitesi) indüklenmesi olayından değil ayrıca ürünün daha sağlam bir kök sistemi oluşturması yeteneğinden kaynaklanır. Albit ile, birincil ve ikincil köklerin oluşumu artar, bu da bitkilerin kuraklığa karşı direncini artırır.