Albit
organic-news-23.jpg
organic-news-21.jpg

Etken Maddesi

Albit’in etken maddesi bir mikrobiyal biopolimer olan PHB (Poli-β-hidroksibütirat)’dir. PHB yararlı toprak bakterilerinin doğal depolama bileşiğidir (Bitkilerde nişasta ve hayvanlardaki yağ ve glikojen gibi).

PHB’yi kuru biokütlesi %77 PHB içeren toprak bakterisi olan Bacillus megaterium’dan elde ediyoruz. Bitkilerde fizyolojik olarak aktif hale gelmesini ise, depolimeraz ve başka enzimler salgılayarak PHB’yi oligormer, β-aminobütirat şekline dönüştüren ve PHB sentezini arttırmayı sağlayan Pseudomonas aureofaciens bakterileri sayesinde gerçekleştiriyoruz. Ayrıca Albit’in içeriğinde PHB’i stabilize etmek, PHB etkinliğini yaklaşık 10 kat arttırmak ve bitkilerin ilk besin ihtiyacını karşılamak amacı ile özel bir karışım olan; magnezyum sülfat, dipotasyum fosfat, potasyum nitrat, üre ve makro mikro elementler bulunmaktadır.

Bitki Dertlerine Derman Ürün!

Eylem Mekanizması

Albit'in çalışma mekanizması, bitkilerin doğal koruyucu reaksiyonlarının uyarılmasına dayanmaktadır. Albit, bir antioksidan enzim kompleksinin (süperoksit dismutaz, dehidroaskorbat reduktaz ve glutatyon reduktaz) ekspresyonunu aktive eden bitkinin NADPH oksidaz reseptörleri ile etkileşir.
Albit tarafından uyarılan NADPH oksidaz aktivasyonu da salisilik asidin sentezini indükler, edinilen sistemik direnç yoluyla bitkilere karşı hastalıkları immünize eden oldukça aktif bir sinyalleşme bileşiği oluşur. Bunun sonucunda Albit ile muamele edilen bitkiler, herbisit, insektisit, fungisit gibi pestisit ilaçları, kuraklık, aşırı sıcaklıklar, don, kimyasal toprak kirliliği, tuzlanma ve diğerlerinin neden olduğu strese karşı daha fazla direnç kazanırlar.
Albit ile etkileşime giren bitkilerin strese karşı dayanıklılığının göstergesi, yüksek klorofil içeriğidir.

×