Albit

Antidot (Panzehir)

Kimyasal pestisitlerin çoğunun oldukça toksik olduğu iyi bilinmektedir. Bu nedenle, temel işlevlerinin yanı sıra (bitkileri hastalıklardan, yabani otlardan ve böceklerden koruma), pestisitler kullanılan bitkilerin strese girmesi neden olabilir. Genellikle bu tür stres faktörleri bitkilerde; çimlenmenin azalmasına, fizyolojik evrelerin gerilemesine veya durmasına, hastalıklara karşı direncinin azalmasına ve nihayetinde önemli miktarda verim ve kalite kaybına neden olmaktadır.

Bitkilerde oluşan bu tür stres faktörlerinin olumsuz etkisini azaltmak veya ortadan kaldırmak için özel maddeler ‘’ Antidot’’(Panzehir) kullanılabilir.

Pestisitlerin oluşturduğu stres bitki yapraklarındaki klorofil miktarındaki önemli oranda azalma ile görülebilir. Albit, bitki üzerindeki stresi etkin bir şekilde nötralize eder ve klorofil içeriğini arttırır. Pestisitlerin oluşturdukları stresin bir diğer etkisi bitkinin hormon sistemi ile alakalıdır. Birçok pestisit veya diğer ürünler antihormonal etkiye sahiptir, yani bitkiye nüfuz ettiklerinde fitohormonların etkisini engellerler.Albit’in içeriğindeki PHB (Albit'in ana aktif maddesi) bitkinin hormonal seviyesini iyileştirmeye yardımcı olur ve olağanüstü bir fitohormonal etki gösterir.

Ürüne bağlı olarak pestisitlerle birlikte kullanılan Albit'in antidot etkisi% 93'e varabilir ve bu da mahsul kayıplarında önemli bir azalma anlamına gelir.

Albit’in kimyevi ilaçlarla birlikte kullanımının; 20 yılı aşkın sürede üniversiteler ve tarım araştırma kurumlarında yapılan denemelerden alınan sonuçlara istinaden çıkan ortalama sonuçları:

Herbisitler ile kullanıldığında %16.6 ya kadar
İnsektisitler ile kullanıldığında %16,1 e kadar
Fungisitler ile kullanıldığında %12,0 kadar verim artışı sağladığı ispat edilmiştir.

×