Albit

Gelişim Düzenleme

1- Hızlı çimlenme: Toprakta çimlenme zamanında var olabilecek streslere karşı direnç sağlayıp, tohumun hızlı bir şekilde çimlenmesini sağlar.
2- Kök yapısı: Albit kullanılan bitkilerde kök yapısı 2,5 kat daha yoğun, güçlü ve büyük olduğu görülmüştür. Buda daha fazla besin ve korunma demektir.
3-Bağışıklık sistemin güçlenmesi: Bu mekanizma ile mantari ve bakteriyel hastalıklara karşı dirençli ve güçlü olması
4-Kuraklık direnci: %10 ila %60’a kadar güçlü olması
5-Soğuk: Soğuk havalardan var olabilecek zararın minimuma indirgenmesi
6-Dolu ve mekanik zarar: Erken dönemde bu şartlar ile karşılaşan bitkilerde Albit kullanılması takdirinde, %70’e kadar zararın bitki tarafından geri kazandırılması
7-Kullanılan bütün zirai ilaçlara karşı antidot etkisi

Yukarıda yazılan 7 madde bitki gelişimi üzerinde önemli bir yere sahip olan etkenlerdir. Bu etkenlerden herhangi birinin bitkide stres oluşturması bitki gelişimi üzerine olumsuz etki yapmaktadır. Albit kullanılan bitkilerde bu etkenlerin zarar oluşturma riskleri minimuma iner ve nihayetinde Albit, bitkinin gelişimine yardımcı olur.

Albit, bitki gelişimi üzerine olan etkisinin yanı sıra; bitkiler için gerekli mineral besin elementlerinin emilimini arttırır. Albit'in bu etkinliği aşağıdaki üç temel sebepten kaynaklanmaktadır:

İlk olarak, Albit dengeli bir başlangıç için gerekli elementleri (azot, fosfor, potasyum, magnezyum, kükürt ve diğerleri) içerir, bu nedenle Albit esas olarak bir mikro besindir. Tabii ki, mevcut düşük dozda Albit uygulamasıyla, içerdiği elementler, iyi bir bitki beslenmesi için yeterli değildir, ancak gerekli tüm mineral maddelerden bir kereye mahsus olarak, büyümenin erken bir aşamasında yüksek bir başlangıç etkisi sağlar.

İkincisi, Albit, bitkilerin mineral besin elementlerini kullanma verimliliğini arttırır. Gerekli dozlarda mineral gübrelerin (azot, fosfor, potasyum) tam olarak dışardan tedarik edilmelerine rağmen, bitkilerin sadece bir kısmını alabildikleri bilinmektedir. Örneğin, fosfatlı gübreler için bu sindirilebilir kısım yaklaşık% 20'dir. Büyüme düzenleyicileri kullanırken, oranı artırabilirsiniz. V. Lomonosov (1999) ismini taşıyan, Moskova Devlet Üniversitesi Zirai İlaçlar Bölümü'nün yaptığı çalışmalarda, Albit etkisiyle gübrelerden azot emilimi % 25, fosfor emilimi % 47, potasyum emilimi % 18 oranında arttığı tespit edilmiştir. Albit'in yüksek oksin aktivitesi, Albit ile muamele edilen bitki dokularında beslenmeyi artırır (çekici etki). Böylece, Albit mineral gübrelerin etkisini arttırır.

Üçüncüsü, bitkiler üzerindeki doğrudan etkisine ek olarak, Albit yararlı toprak mikroorganizmaları üzerindeki olumlu etkisi nedeniyle tarımsal ürünlerin besleyici madde tedariğini artırır. Genellikle toprakta gerekli mineraller gerekli miktarda bulunur, ancak bitkilere tam olarak erişemez (emilir, absorbe edilir, değiştirilebilir). Toprakta yaşayan mikroorganizmalar (toprak mikrobiyal topluluğu) erişilemeyen fosfor ve potasyumun belirli bir bölümünü harekete geçirebilir, ayrıca nitrojeni atmosferden sabitleyebilir ve erişilebilir bir forma dönüştürür. Albit, bitkilerin ve toprağın üzerinde bu tür faydalı bakterilerin (azot sabitleyicileri, büyüme uyarıcıları, vb.) çoğaltılmasını teşvik eder, bu şekilde mevcut fosfor ve potasyumun toprak mikroorganizmaları kullanılarak toprak minerallerinden salınmasına (sızmasına) katkıda bulunur. Moskova Devlet Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin yaptığı çalışmalara göre, azotun topraktan Albit etkisi altında bitkilere alınması % 43, fosforun % 33 ve potasyumun % 38 oranında artış gösterdiği tespit edilmiştir.

Albit’in bitki yaşamı içerisinde dengeli, koruyucu ve uyarıcı yanı çok yönlü bir gelişim düzenleyici olduğunu söyleyebiliriz.

×