Albit

Kalite ve Verim Artışı

Yapılan birçok bilimsel araştırmalara göre, yetiştirilen bitkilerin verimlerinin ve kalitelerinin çoğunun vejetatif dönemlerde yaşanılan olumsuz şartlara göre değişim gösterdiği ispatlanmış ve bu dönemlerde kullanılan kimyasal zirai ilaçların, iklim ve toprak şartlarının normal seyri halinde genel hasat verimini %15 ila %65 oranında olumsuz etkilediği görülmüştür.

Albit’in antidot ve bitkinin gelişimin düzenlemesi üzerine etkisi ile Albit kullanılan bitkilerde bu zararın ortalama %25 ila %45 arasında daha az görüldüğü ispatlamıştır. Albit kullanılan kültür bitkilerinin çeşitlerine göre ortalama %10 ila %30 oranında daha fazla ürün alındığı görülmüştür.

Kalitede yine vejetatif dönemin haricinde bitkilerinin meyvelerinin besleme zamanları en çok rol oynadığı görülmüştür. Bu dönemlerde özellikle meyve beslemesi için azotlu gübrelerin çok yoğun kullanıldığı ve bu gübrelerin meyve içinde yoğunlaşmasından dolayı raf ömürlerinin azaldığı tespit edilmiştir. Sebzelerde ve meyvelerde son zamanlarda uygulanan özellikle zirai böcek ilaçları bitkiyi strese soktuğunu ve bu nedenle bitkinin glüten, protein, şeker, nişasta, yağ, c vitamini, briks ve diğer kalite ölçüm değerlerinin düştüğü gözlenmiştir. Ayrıca bu zirai ilaçların kalıntılarının hem kalite hem de insan sağlığına olumsuz etkileri olduğu tespit edilmiştir.

Albit uygulanan bitkilerde yukarıda yazılan verim ve kalite konusunda olumsuzluklara karşı bitkinin verim ve kalitesini belirleyen değerlerin %5 ila %35 oranında arttığı, meyve bünyesinde %26’a kadar daha az nitrat birikimi olduğu ve kullanılan zirai böcek ilaçlarının kalıntılarının %51’e kadar daha az olduğu tespit edilmiştir.

Albit kullanıldığı takdirde; verimde ve kalitede artış, raf ömründe uzama ve homojen meyve oluşumunu görmek mümkündür.

×