Albit

Kök Gelişimi

Tohumlar Albit ile kaplandığında, PHB bitki reseptörlerine etki eder ve aynı zamanda hatırı sayılır miktarda rizosfere yani tohum etrafındaki toprak alanına geçer, rizosfere geçmesiyle birlikte rizosfer mikrobiyal topluluğunda değişikliklere sebep olur. Nasıl mı?

Fusarium gibi zararlı mantarları baskı altına alarak yararlı mantarların(Cladosporium, Trichoderma, Gliocladium gibi) hızla çoğalmasına neden olur(yaklaşık %600 kadar artış). Bitki toprak alanındaki bu yararlı mantarların yoğunluğunun artması, bitkilerin kök sisteminin erken oluşumunu ve güçlü bir gelişim göstermesini teşvik eder, ikincil köklerin oluşumuna katkıda bulunur.

Bitki kök sisteminin erken hızda büyümesi, bitkilerin kuraklığı daha iyi tolere etmelerini ve kök çürüklüğü gibi toprak kökenli hastalıklar ile mücadele etmesini kolaylaştırır.

×