Albit

Kuraklık Direnci

Bitkilerin yüksek sıcaklıklara dayanma kapasitesi, ısı direnci indeksi ile belirlenir. Albit kullanımı, kontrol numunelerine (transpirasyon şiddeti hariç) kıyasla, belirtilen tüm ısı direnci parametrelerini güvenilir şekilde arttırır.

Kuraklığa karşı bir başka önemli tolerans mekanizması, Albit uygulanan bitki yapraklarındaki askorbik asit içeriğinin % 6 ila% 40 oranında artmasıdır. Askorbik asit bitki organizmasının evrensel oksit indirgeyici bir molekülüdür ve yüksek konsantrasyonlarda bitkilerin kuraklığa karşı direncini arttırabilir.

Denemelerin sonuçlarına göre, Albit'in kuraklık koşullarında bol miktarda ürün sağlama yeteneği, sadece kuraklık direncinin biyokimyasal mekanizmalarının (ısı direnci, su tutma kapasitesi) indüklenmesi olayından değil ayrıca ürünün daha sağlam bir kök sistemi oluşturması yeteneğinden kaynaklanır. Albit ile, birincil ve ikincil köklerin oluşumu artar, bu da bitkilerin kuraklığa karşı direncini artırır.

×